جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان

مزایده

۱۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاحیه فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان 305.00 86d4edf5-43d1-4fb3-9309-b96b1a13cdc1.doc