جزییات مناقصه و مزایده

اصلاحیه فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان

مزایده

۱۰۹۹۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اصلاحیه فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان 305.00 86d4edf5-43d1-4fb3-9309-b96b1a13cdc1.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه