جزییات مناقصه و مزایده

اجاره یک باب کارگاه شارژ خدمات ایمنی و آتش نشانی واقع در خیابان شهید مطهری

مزایده

۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۷

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره یک باب کارگاه شارژ خدمات ایمنی و آتش نشانی واقع در خیابان شهید مطهری 306.50 72c7ebd0-3ad4-43d8-ab47-4623868938f6.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه