جزییات مناقصه و مزایده

اجاره یک باب کارگاه شارژ خدمات ایمنی و آتش نشانی واقع در خیابان شهید مطهری

مزایده

۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۷

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره یک باب کارگاه شارژ خدمات ایمنی و آتش نشانی واقع در خیابان شهید مطهری 306.50 72c7ebd0-3ad4-43d8-ab47-4623868938f6.doc