جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کانیو، زیرسازی و آسفالت قسمتی از کوچه های منطقه دو

مناقصه

2000005701000010

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کانیو، زیرسازی و آسفالت قسمتی از کوچه های منطقه دو 58.13 aa724a59-f8f2-4c9e-8f5c-f6d34b6d448a.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه