جزییات مناقصه و مزایده

طرح ممیزی املاک بندر بوشهر بر پایه اطلاعات مکانی سطح شهر منطقه دو

مزایده

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۸

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
طرح ممیزی املاک بندر بوشهر بر پایه اطلاعات مکانی سطح شهر منطقه دو 63.27 a463dc19-20a7-4712-8696-f580abf6b1b5.docx