جزییات مناقصه و مزایده

اجرای تابلوهای تقاطع غیر همسطح آزادی

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۰

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای تابلوهای تقاطع غیر همسطح آزادی 59.26 308dbac4-c87b-4a9f-89b9-b1ab7b125800.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه