جزییات مناقصه و مزایده

اجرای گذر سرتل به تنگک

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۲۱

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای گذر سرتل به تنگک 60.46 90b15b8f-b760-4994-8b27-f0eda3688456.docx