جزییات مناقصه و مزایده

اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر ( بافت فرسوده )

مناقصه

2000005701000025

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر ( بافت فرسوده ) 56.42 57fd8152-30fd-42b9-b24b-e4091d46bab7.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه