جزییات مناقصه و مزایده

اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر ( بافت فرسوده )

مناقصه

2000005701000025

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر ( بافت فرسوده ) 56.42 57fd8152-30fd-42b9-b24b-e4091d46bab7.docx