جزییات مناقصه و مزایده

اجرای کفسازی و تکمیل کارهای باقیمانده عمارت بیلیارد

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۲۲

۲۱ آبان ۱۳۹۷ ۰۸:۲۲

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای کفسازی و تکمیل کارهای باقیمانده عمارت بیلیارد 65.68 093c49bd-c9f0-445a-9a40-6c7b950cc370.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه