جزییات مناقصه و مزایده

خرید سطل زباله شهری و مبلمان بافت تاریخی شهر بوشهر

مناقصه

2000005701000030

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۳۱ اَمرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۰۷

ریال

داخلی

عادی

استان: بوشهر, شهر: بوشهر
امور پیمان شهرداری مرکزی بوشهر

اداره امور پیمان شهرداری مرکزی بوشهر

07733340571

عنوان اندازه (KB)
خرید سطل زباله شهری و مبلمان بافت تاریخی شهر بوشهر 55.82 61025ea1-366e-4090-9984-aab776359fac.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه