جزییات مناقصه و مزایده

اجاره 15 باب غرفه های تجاری و مغازه های مجتمع خلیج فارس واقع در خیابان ساحلی رو به روی پارک پرندگان

مزایده

۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره 15 باب غرفه های تجاری و مغازه های مجتمع خلیج فارس 326.00 02ef4f8b-aa36-4fa8-a5cf-49bdea1e3151.doc