جزییات مناقصه و مزایده

اجاره 15 باب غرفه های تجاری و مغازه های مجتمع خلیج فارس واقع در خیابان ساحلی رو به روی پارک پرندگان

مزایده

۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۳

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره 15 باب غرفه های تجاری و مغازه های مجتمع خلیج فارس 326.00 02ef4f8b-aa36-4fa8-a5cf-49bdea1e3151.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه