جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پیاده رو و آسفالت گذر مجاور سپاه در رایانی و سرتل فاز 2

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۴۶

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پیاده رو و آسفالت گذر مجاور سپاه در رایانی و سرتل فاز 2 56.57 c2666d25-c2c5-47af-bff5-1b649f595d11.docx