جزییات مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات پشتیبان گیری سامانه های شهرداری

مناقصه

2000005701000050

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید تجهیزات پشتیبان گیری سامانه های شهرداری 56.89 1f72fc6e-d2a2-4e7f-99fe-e490c49109a1.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه