جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری بهره برداری از کارواش پایانه مسافربری برون شهری واقع در میدان آزادی بلوار شهید قره نی به صورت اجاره

مزایده

۵۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۵

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری بهره برداری از کارواش پایانه مسافربری برون شهری واقع در میدان آزادی بلوار شهید قره نی به صورت اجاره 305.50 bedf6b4c-d767-4be6-960f-7fb1a0e4dde0.doc