جزییات مناقصه و مزایده

اجرای ساختمان شهرداری منطقه دو

مناقصه

40-97

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای ساختمان شهرداری منطقه دو 54.57 ceccefd6-b863-4d28-a37f-89cd80183b03.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه