جزییات مناقصه و مزایده

اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر منطقه یک فاز 2

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰56

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر منطقه یک فاز 2 61.13 579c1c41-139b-46be-b0bc-516b539c1ed7.docx