جزییات مناقصه و مزایده

اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر منطقه یک فاز 2

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰56

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای آسفالت کوچه های سطح شهر منطقه یک فاز 2 61.13 579c1c41-139b-46be-b0bc-516b539c1ed7.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه