جزییات مناقصه و مزایده

به اجاره 6 باب غرفه های تجاری و مغازه های مجتمع خلیج فارس واقع در خیابان ساحلی رو به روی پارک پرندگان

مزایده

5100005701000088/89/90/91/92/93

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
به اجاره 6 باب غرفه های تجاری و مغازه های مجتمع خلیج فارس واقع در خیابان ساحلی رو به روی پارک پرندگان 316.00 15d01845-7e24-4a5d-92cf-442ffe7f93b2.doc