جزییات مناقصه و مزایده

احداث و راه اندازی طرح کافه کتاب در ساختمان موصوف به نگین واقع در میدان شهرداری

فراخوان

5000005701000020

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث و راه اندازی طرح کافه کتاب در ساختمان موصوف به نگین واقع در میدان شهرداری 306.50 90139457-8b2b-490f-b24e-6abce53614b9.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه