جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه اجرای پل عابر پیاده سه راهی نیایش و اجرای کانال گذر معاینه فنی تنگک

مناقصه

96-22 96-21

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۲

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۲

ریال

داخلی

عادی

۲۶ تیر ۱۳۹۷ ۰۹:۰۲

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه