جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندر بوشهر

مزایده

1001005701000002

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده فروش ماشین آلات شهرداری بندر بوشهر 317.50 6ac5dd2f-908e-4a99-9b3e-f473038574cb.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

نقشه