جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پیاده رو و فضای سبز حد فاصل تنگک اول تا تنگک دوم

مناقصه

2001005701000006,7

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پیاده رو و فضای سبز حد فاصل تنگک اول تا تنگک دوم 61.56 e96286e4-b87f-4763-9e9f-257649d4b687.docx