جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پیاده رو و فضای سبز حد فاصل تنگک اول تا تنگک دوم

مناقصه

2001005701000006,7

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پیاده رو و فضای سبز حد فاصل تنگک اول تا تنگک دوم 61.56 e96286e4-b87f-4763-9e9f-257649d4b687.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه