جزییات مناقصه و مزایده

پروژه اصلاح پیاده رو جلوی پارک مادر و چهار راه صفوی به سمت غرب و خیابان یادگار امام

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰64

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه اصلاح پیاده رو جلوی پارک مادر و چهار راه صفوی به سمت غرب و خیابان یادگار امام 56.43 1c4c9bdf-7dbc-4411-b08a-0d5947612394.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه