جزییات مناقصه و مزایده

پروژه اصلاح پیاده رو جلوی پارک مادر و چهار راه صفوی به سمت غرب و خیابان یادگار امام

مناقصه

۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰64

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه اصلاح پیاده رو جلوی پارک مادر و چهار راه صفوی به سمت غرب و خیابان یادگار امام 56.43 1c4c9bdf-7dbc-4411-b08a-0d5947612394.docx