جزییات مناقصه و مزایده

پروژه اجرای کانال خیابان شهدای سرتل تا دیوار سپاه

مناقصه

2001005701000011

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه اجرای کانال خیابان شهدای سرتل تا دیوار سپاه 56.50 7b2a7380-b592-421a-90f7-e6042f4737c1.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه