جزییات مناقصه و مزایده

پروژه اجرای کانال خیابان شهدای سرتل تا دیوار سپاه

مناقصه

2001005701000011

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه اجرای کانال خیابان شهدای سرتل تا دیوار سپاه 56.50 7b2a7380-b592-421a-90f7-e6042f4737c1.docx