جزییات مناقصه و مزایده

اجرای طرح زنده گیری ، نگهداری و عقیم سازی سگ های بلاصاحب شهر بوشهر ( کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب )

مناقصه

2001005701000010

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای طرح زنده گیری ، نگهداری و عقیم سازی سگ های بلاصاحب شهر بوشهر ( کنترل جمعیت سگ های بلاصاحب ) 56.62 aceada45-7a4b-4466-809d-f47c6abef0d1.docx