جزییات مناقصه و مزایده

احداث جایگاه مسقف آرامستان وادی الرحمه

مناقصه

2001005701000005

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
احداث جایگاه مسقف آرامستان وادی الرحمه 60.78 ac3d1bf9-d32f-4903-992f-0fc02c1cf8da.docx