جزییات مناقصه و مزایده

خرید مبلمان شهری ( نیمکت و سطل زباله )

مناقصه

2001005701000017

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید مبلمان شهری ( نیمکت و سطل زباله ) 56.09 99c58eed-ab1f-497e-bb34-be8c95139dff.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه