جزییات مناقصه و مزایده

خرید مبلمان شهری ( نیمکت و سطل زباله )

مناقصه

2001005701000017

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید مبلمان شهری ( نیمکت و سطل زباله ) 56.09 99c58eed-ab1f-497e-bb34-be8c95139dff.docx