جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پارک حاشیه ای آزادی حد فاصل بیمارستان خلیج فارس تا ورودی نیایش و رو به روی پایانه مسافربری

مناقصه

2001005701000021

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پارک حاشیه ای آزادی حد فاصل بیمارستان خلیج فارس تا ورودی نیایش و رو به روی پایانه مسافربری 56.68 26d68b4c-2482-4772-ac71-83baf34b8617.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه