جزییات مناقصه و مزایده

فروش امتیاز باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین شهرداری بندر بوشهر

مزایده

1001005701000004

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش امتیاز باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین شهرداری بندر بوشهر 311.00 0a039e5a-720d-4011-9c9b-7273fbaa1afc.doc