جزییات مناقصه و مزایده

فروش امتیاز باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین شهرداری بندر بوشهر

مزایده

1001005701000004

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
فروش امتیاز باشگاه فرهنگی و ورزشی شاهین شهرداری بندر بوشهر 311.00 0a039e5a-720d-4011-9c9b-7273fbaa1afc.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه