جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری یک واحد کارواش به مساحت 1400 متر مربع واقع در ترمینال مسافربری

مزایده

5001005701000011

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری یک واحد کارواش به مساحت 1400 متر مربع واقع در ترمینال مسافربری 305.50 6ce3087c-3ff2-42ac-8e1a-971ada63706d.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه