جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری یک واحد کارواش به مساحت 1400 متر مربع واقع در ترمینال مسافربری

مزایده

5001005701000011

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری یک واحد کارواش به مساحت 1400 متر مربع واقع در ترمینال مسافربری 305.50 6ce3087c-3ff2-42ac-8e1a-971ada63706d.doc