جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه خرید مبلمان شهری ( نیمکت و سطل زباله )

مناقصه

2001005701000023

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید مناقصه خرید مبلمان شهری ( نیمکت و سطل زباله ) 56.06 4ae2c48b-c745-4dbe-9131-a6317ad4a23e.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه