جزییات مناقصه و مزایده

تکمیل احداث و بهره برداری از فانوس دریایی شهر بوشهر به روش B.O.L.T (ساخت , بهره برداری , اجاره , واگذاری )

مزایده

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۱۲

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تکمیل احداث و بهره برداری از فانوس دریایی شهر بوشهر به روش B.O.L.T (ساخت , بهره برداری , اجاره , واگذاری ) 307.00 ed3d2510-aec2-4675-9541-c4e637f7822b.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه