جزییات مناقصه و مزایده

اجرای پروژه اصلاح کانال و موزائیک فرش خیابان عاشوری حد فاصل خیبر تا کوچه نبی پور

مناقصه

2001005701000030

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای پروژه اصلاح کانال و موزائیک فرش خیابان عاشوری حد فاصل خیبر تا کوچه نبی پور 56.78 32fa7280-6a95-41b4-92bb-c139fa2f9eed.docx

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه