جزییات مناقصه و مزایده

تجهیز شاسی به بالابر آتش نشانی /خرید مبلمان شهری (نیمکت و سطل زباله ) /خرید ست هیدرولیک با پمپ بنزین

مناقصه

۲۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۳۱/32/33

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه های خدمات شهری 94.04 c0b5cd7a-f369-4499-89a5-bfff40c450f6.pdf