جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری جایگاه استقرار تاکسی سرویس ترمینال به مساحت 1000 متر مربع

مزایده

5001005701000015

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری جایگاه استقرار تاکسی سرویس ترمینال به مساحت 1000 متر مربع 98.87 107fbd87-8e4b-451d-bd5e-2bd1f489160f.pdf