جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات لوازم یدکی اتوبوس شهری اسکانیا

مناقصه

2001005701000044

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید قطعات لوازم یدکی اتوبوس شهری اسکانیا 126.70 f07ca5e0-229c-4eeb-83c8-071f79347311.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه