جزییات مناقصه و مزایده

خرید قطعات لوازم یدکی اتوبوس شهری اسکانیا

مناقصه

2001005701000044

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
خرید قطعات لوازم یدکی اتوبوس شهری اسکانیا 126.70 f07ca5e0-229c-4eeb-83c8-071f79347311.pdf