جزییات مناقصه و مزایده

تعمیر و بازسازی وسایل بازی کودکان

مناقصه

2001005701000045

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تعمیر و بازسازی وسایل بازی کودکان 124.52 b6539c14-4e3a-4099-abd6-642aeeb935f0.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه