جزییات مناقصه و مزایده

اجرای موزائیک فرش پیاده رو و کانیوو میدان امام خمینی(ره) و خیابان بهشت صادق

مناقصه

2001005701000046

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای موزائیک فرش پیاده رو و کانیوو میدان امام خمینی(ره) و خیابان بهشت صادق 130.90 475cb803-fae6-4e8c-b73f-3bb475c60a58.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه