جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری محوطه پارکینگ عمومی واقع در خیابان سنگی

مزایده

۵۰۰۱۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰21

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
واگذاری محوطه پارکینگ عمومی واقع در خیابان سنگی 97.89 15b4b96a-e647-4b6a-b709-392b148b8061.pdf