جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بازسازی و بهسازی کمپ سگهای بلاصاحب

مناقصه

2001005701000053

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه بازسازی و بهسازی کمپ سگهای بلاصاحب 127.68 32be8a7b-9ca0-4c9c-80a8-c28620d62d9e.pdf