جزییات مناقصه و مزایده

اجرای سنگ جدول و زیرسازی و آسفالت کوچه های منطقه یک و دو و ...

مناقصه

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۵۷

۳ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۵۷

ریال

داخلی

عادی

۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۸:۵۷

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه