جزییات مناقصه و مزایده

تجدید اجاره 9( نه ) باب غرفه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی

مزایده

5001005701000028

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
تجدید اجاره 9( نه ) باب غرفه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی 103.57 2f58b2e2-1594-4aac-a3e2-6b8b5f2ba000.pdf