جزییات مناقصه و مزایده

پروژه زیر سازی و آسفالت گذر 35 متری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی-احداث راه دسترسی از پارک شغاب تا پارک دانشجو

مناقصه

2001005701000063-64

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
پروژه زیر سازی و آسفالت گذر 35 متری مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی از پارک دانشجو تا گذر تحقیقات 137.89 1c2648ca-f6a5-43a4-b099-f6e3f83568d6.pdf