جزییات مناقصه و مزایده

اجاره زمین جهت بهره برداری از 24 عدد کیوسک واقع در فضای سبز سطح شهر بوشهر

مزایده

5001005701000029

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره زمین جهت بهره برداری از 24 عدد کیوسک واقع در فضای سبز سطح شهر بوشهر 186.66 6a0f4026-42eb-424a-a7dd-b14441dd37fb.pdf