جزییات مناقصه و مزایده

اجاره زمین جهت بهره برداری از 24 عدد کیوسک واقع در فضای سبز سطح شهر بوشهر

مزایده

5001005701000029

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره زمین جهت بهره برداری از 24 عدد کیوسک واقع در فضای سبز سطح شهر بوشهر 186.66 6a0f4026-42eb-424a-a7dd-b14441dd37fb.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه