جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش 1 باب واحد تجاری به شماره پلاک 156/718 واقع در کوی نیدی

مزایده

2001005701000004

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده فروش 1 باب واحد تجاری به شماره پلاک 156/718 واقع در کوی نیدی 309.50 b2fa62a3-993a-41c0-b313-8a29837e9337.doc

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه