جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش 1 باب واحد تجاری به شماره پلاک 155/718 واقع در کوی نیدی

مزایده

2001005701000003

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده فروش 1 باب واحد تجاری به شماره پلاک 155/718 واقع در کوی نیدی 309.50 4825940c-f960-4631-9b23-8e3bc23c7af3.doc