جزییات مناقصه و مزایده

مزایده فروش 1 باب واحد تجاری به شماره پلاک 21/4243 واقع در میدان انقلاب ابتدای خیابان نادر

مزایده

2001005701000001

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مزایده فروش 1 باب واحد تجاری به شماره پلاک 21/4243 واقع در میدان انقلاب ابتدای خیابان نادر 309.00 14550354-c40c-42cb-a3ae-55a4e90910ef.doc