جزییات مناقصه و مزایده

اجاره 8( هشت ) باب غرفه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی

مزایده

5001005701000032

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجاره 8( هشت ) باب غرفه تجاری در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی 99.71 a273e69f-3899-46f4-aa55-f00ba6b0a93f.pdf