جزییات مناقصه و مزایده

ترمیم و اصلاح زمین های چمن مصنوعی فوتبال سطح شهر ( فاز یک )

مناقصه

2001005701000070

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ترمیم و اصلاح زمین های چمن مصنوعی فوتبال سطح شهر ( فاز یک ) 129.29 c19fca82-93ff-4b0e-932d-248f11a2c315.pdf