جزییات مناقصه و مزایده

مرمت و رنگ آمیزی جداول و بلوارهای سطح شهر

مناقصه

2001005701000071

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
مرمت و رنگ آمیزی جداول و بلوارهای سطح شهر 118.52 15b84604-e8ee-43b6-8582-f25c68dcf249.pdf

تمـاس با مـا

برای ارتباط با شهرداری :

پست الکترونیک روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری بوشهرpr@bushehcity.ir

دفتر شهردار 33323329-30

شهرداری مرکزی :33337455

حراست : 33330817

 

نقشه