جزییات مناقصه و مزایده

واگذاری یک باب غرفه تجاری به صورت اجاره در پایانه مسافربری برون شهری شهر بوشهر واقع در بلوار شهید قره نی

مزایده

5001005701000034

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی