جزییات مناقصه و مزایده

اجرای موزائیک فرش پیاده رو و کانیوو میدان امام خمینی(ره) و خیابان بهشت صادق

مناقصه

2001005701000072

شهرداری مرکزی بندر بوشهر / شهرداری مرکزی بندر بوشهر

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
اجرای موزائیک فرش پیاده رو و کانیوو میدان امام خمینی(ره) و خیابان بهشت صادق 130.97 7ae3154c-2d3b-473d-988e-ed5cbccd4239.pdf